MENU
PDF Opties

Controleverklaring

Aan: de raad van de gemeente Purmerend

A. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2019

Ons oordeel

Haarlem,

Reg.nr.: 

Ipa-Acon Assurance B.V.

Was getekend : mr. drs. J.C. Olij RA